Kwitanties printen

Online inschrijven voor het nieuwe seizoen Als u uw dartteam hebt ingeschreven via Online Inschrijven Teambeheer dan kunt u zelf een kwitantie afdrukken. URL Online inschijven: Online inschrijven Zodra u het betaalproces hebt afgerond, komt u in het betalingsoverzicht. Ook krijgt u een mail als de betaling is ... Meer

Overschrijven van een speler

Overschrijven van een speler gedurende het seizoen Gedurende het seizoen mag een speler maximaal maar één keer overgeschreven worden van een actief- of gestopt team naar een ander actief team. Overschrijving die gemeld worden na de uiterste overschrijfdatum of voor de startdatum, worden niet meer in behandeling genomen. ... Meer

Regels m.b.t. het matchen van een wedstrijd

Indien beide teams een wedstrijduitslag hebben ingevoerd binnen Teambeheer, en deze komen niet 100% overeen, dan spreken we hier over een mismatch.  Het is dan de taak van het team dat als eerste de wedstrijduitslag heeft ingevuld om deze mismatch te beoordelen.  Zodra dit team inlogt in Teambeheer dan ziet ... Meer

Regels m.b.t. het uitstellen van een wedstrijd

Algemene regels m.b.t. het uitstellen indien u een wedstrijd wilt uitstellen, dan dient u altijd eerst contact op te nemen met de tegenpartij u mag pas een wedstrijd uitstellen als de tegenstander daarmee akkoord is indien u een wedstrijd wilt uitstellen die op dat moment binnen een week ingepland staat, dan ... Meer

Upload spelersfoto / aanvragen spelerspas

Foto-upload is nu mogelijk binnen beheer voor teams. Er kan alleen voor spelers zonder foto een foto ingediend worden. Oude foto's vervangen is niet mogelijk, dat kan alleen tijdens de Online Inschrijving. Dit is om te voorkomen dat een speler meerdere keren per jaar een nieuwe foto upload. De ledenadministratie krijgt het ... Meer

Wijzigen wachtwoord Mijn Teambeheer

Het is verstandig om uw wachtwoord te veranderen kort nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen. U kunt dan een wachtwoord kiezen dat voor u gemakkelijk te onthouden is. Log in uw teamaccount Klik in het linkermenu op de menu-optie "Profiel" Klik op de knop [Wachtwoord] Haal de bolletjes weg uit het ... Meer

Beoordelen van een mismatch

Indien door beide teams een uitslag is ingevoerd, en er is een afwijking, dan zal hiervan melding worden gemaakt in het hoofdscherm.Door op de knop [Beoordelen] te klikken, kunt u als eerste team een mismatch beoordelen. [scherm volgt] U kunt ook in het linkermenu klikkenop de link "Formulier inleveren"Selecteer de ... Meer

Beoordelen van een verzetting

Nadat een team een verzetting heeft ingevoerd in Teambeheer, dient het andere team deze verzetting nog te beoordelen. Beoordelen wil zeggen: de verzetting wordt goedgekeurd, dan wel de verzetting wordt afgekeurd. Zodra u als team heft ingelogd in uw eigen teamaccount, dan ziet u het verzoek tot verzetting al staan in uw ... Meer

Controleren e-mailadres captain in Mijn Teambeheer

Het is belangrijk dat het e-mailadres van de captain en het team e-mailadres klopt in Teambeheer.· Controleer dit a.u.b., en pas het desnoods aan.· Het e-mailadres is ondermeer nodig om uw inloggevens opnieuw te sturen, mocht u deze vergeten zijn. Controleren e-mailadres: Klik in het menu "Mijn dartteam" op de link ... Meer

Verzetten van een wedstrijd

Let op! Voer pas een verzetting in Teambeheer in, als je daadwerkelijk al contact hebt gehad met de tegenpartij. Hieronder verstaan we persoonlijk telefonisch contact. Dus niet per sms, voicemail, e-mail o.i.d. Het staat namelijk nogal dwingend als er al een uitstel getoond wordt aan het team zonder dat ze daarvan op ... Meer