Inleveren van het wedstrijdformulier als 2e team

Indien er door de tegenpartij al een formulier is ingeleverd, dan zal hiervan melding worden gemaakt in het hoofdscherm.
Door op de knop [Matchen] te klikken, kunt u als tweede team een uitslag inleveren.

[scherm volgt]

U kunt ook in het linkermenu klikken op de link “Formulier inleveren”
Selecteer de wedstrijd waarvoor u een formulier wilt inleveren, klik op de bijbehorende knop [Matchen] [scherm volgt]

Nadat u op deze knop heeft geklikt (of rechtstreeks vanuit het hoofdmenu op de knop [Matchen]), komt u in het inlever-scherm.

[scherm volgt]

De opstellingen van beide teams zijn al voorgevuld (conform de input van het eerste team).
U dient hier de volgende gegevens in te vullen:

  • de uitslag per partij (3-0, 3-1, 3-2, dan wel 0-3, 3-1, 3-2)

Tevens kunt u de opstellingen aanpassen indien uw eigen wedstrijdformulier afwijkt.

[scherm volgt]

Klik dan op de knop [Volgende].
De opstellingen (incluis wissels) van beide teams zijn al voorgevuld (conform de input van het eerste team).
Vervolgens dient u de volgende gegevens in te vullen:

  • de uitslag van iedere koppel en van de teamgame(s) (1-0 dan wel 0-1)

Tevens kunt u de opstellingen (inclusief wissels) aanpassen indien uw eigen wedstrijdformulier afwijkt.

[scherm volgt]

Klik dan op de knop [Volgende].
De bijzondere resultaten van beide teams zijn al voorgevuld (conform de input van het eerste team).
U kunt deze bevestigen, dan wel wijzigen.

[scherm volgt]

Klik dan op de knop [Volgende].
Vervolgens dient u het volgende gegeven in te vullen:

  • opmerkingen over de wedstrijd

Daarna dient u op de knop [Volgende] te klikken.

Indien er afwijkingen zijn tussen de invoer van het eerste- en tweede team, dan worden deze per issue getoond.
Afwijkingen kunnen ontstaan t.a.v.:

  • opstellingen
  • wissels
  • uitslagen
  • bijzondere resultaten

U kunt per issue kiezen voor de invoer van het eerste team, dan wel voor de invoer van uw eigen.

[scherm volgt]

Vervolgens dient u op de knop [Volgende] te klikken.
Tenslotte dient u de volgende gegevens in te vullen:

  • akkoord dat alles correct is ingevuld

Daarna dient u op de knop [Voltooien] te klikken.

Indien er geen afwijkingen waren, of u heeft voor alle afwijkings-issues gekozen voor de invoer van het eerste team, dan zal daarna de uitslag definitief zijn, en bijgewerkt in de stand. Indien u echter voor minimaal één afwijking gekozen heeft voor uw eigen invoer, dan ontstaat er een zogenaamde “mismatch”. In dat geval wordt de uitslag nog niet doorgevoerd in de stand, maar wordt de wedstrijd weer ter beoordeling aangeboden aan de tegenpartij.