Beoordelen van een verzetting

Nadat een team een verzetting heeft ingevoerd in Teambeheer, dient het andere team deze verzetting nog te beoordelen. Beoordelen wil zeggen: de verzetting wordt goedgekeurd, dan wel de verzetting wordt afgekeurd.

Zodra u als team heft ingelogd in uw eigen teamaccount, dan ziet u het verzoek tot verzetting al staan in uw hoofdscherm.

verzoek_uitstel.png
Tevens ziet u het verzoek ook staan als u in het linkermenu klikt op de menu-optie “Uitstellen”.

uitstellen.png
U ziet dan achter de desbetreffende wedstrijd een andere knop staan, namelijk [Verzoek tot uitstel].

verzoek_uitstel3.png

In beide situaties kunt u op de knop [Verzoek tot uitstel] klikken, om het verzoek te beoordelen.

uitstelbeoordeelscherm2.png
U dient dan alleen nog het veld in te voeren. U heeft hierbij de keuze uit:

  • akkoord
  • niet akkoord

Vervolgens klikt u op de knop [Volgende] om de beoordeling af te ronden. Indien u heeft gekozen voor “akkoord” dan is de verzetting afgerond, en is de wedstrijd naar de nieuwe datum geplaatst. Indien u heeft gekozen voor “niet akkoord” dan wordt de verzetting ongedaan gemaakt, en staat de wedstrijd weer terug op de speeldatum van vóór het verzoek van uitstel.

Voorafgaande aan de beoordeling, heeft u in het hoofdscherm ook de mogelijkheid om de knop [Datum wijzigen] aan te klikken. U dient op deze knop te klikken indien:

  • het verzoek tot uitstel heeft als nieuwe datum “Nog niet bekend”, maar er is inmiddels een nieuwe speeldatum afgesproken
  • het verzoek tot uitstel heeft een nieuwe datum, maar inmiddels is er alweer een andere nieuwe datum afgesproken

Nadat u op deze knop heeft geklikt, komt u in het volgende scherm:

nieuwe_datum.png
U kunt hier vervolgens een nieuwe datum invoeren en op de knop [Volgende] klikken om de verzetting af te ronden. In deze situatie bent u niet langer de beoordelaar van de verzetting. Het andere team moet deze nu weer gaan beoordelen, en dus goed- of afkeuren

​