Beoordelen van een mismatch

Indien door beide teams een uitslag is ingevoerd, en er is een afwijking, dan zal hiervan melding worden gemaakt in het hoofdscherm.
Door op de knop [Beoordelen] te klikken, kunt u als eerste team een mismatch beoordelen.

[scherm volgt]

U kunt ook in het linkermenu klikkenop de link “Formulier inleveren”
Selecteer de wedstrijd waarvoor u een mismatch wilt beoordelen, klik op de bijbehorende knop [Beoordelen] [scherm volgt]

Nadat u op deze knop heeft geklikt (of rechtstreeks vanuit het hoofdmenu op de knop [Beoordelen]), komt u in het match-scherm.

[scherm volgt]

Indien er afwijkingen zijn tussen de invoer van het eerste- en tweede team, dan worden deze per issue getoond.
Afwijkingen kunnen ontstaan t.a.v.:

  • opstellingen
  • wissels
  • uitslagen
  • bijzondere resultaten

U kunt per issue kiezen voor de invoer van uw eigen team, dan wel voor de invoer van de tegenpartij.

[scherm volgt]

Vervolgens dient u op de knop [Volgende] te klikken.
Tenslotte dient u de volgende gegevens in te vullen:

  • akkoord dat alles correct is ingevuld

Daarna dient u op de knop [Voltooien] te klikken.

Indien u heeft bij alle afwijkings-issues gekozen heeft voor de invoer van het andere team, dan zal daarna de uitslag definitief zijn, en bijgewerkt in de stand. Indien u echter voor minimaal één afwijking gekozen heeft voor uw eigen invoer, dan ontstaat er een zogenaamde “mismatch”. In dat geval wordt de uitslag nog niet doorgevoerd in de stand, maar wordt de wedstrijd afgekeurd. Daarna kunnen beide teams geen wijzigingen meer doorvoeren.

Tevens zal de wedstrijd zichtbaar worden voor de wedstrijdleiding. Afhankelijk van de situatie en de aard van de afwijking zal hij/zij met één of beide teams contact opnemen, om de afwijking(en) uiteindelijk verwerkt te krijgen tot een definitieve uitslag. Hierbij is het mogelijk dat de wedstrijdleiding aan één of beide teams het verzoek doet om het wedstrijdformulier op te sturen.