Invoeren van een uitslag binnen Teambeheer

Onderstaande enkele regels uit het wedstrijdreglement die momenteel van kracht zijn bij het invoeren van een uitslag.

4.12.4

Beide teams dienen de resultaten van de gespeelde wedstrijd in te voeren en/of te verifiëren in de daarvoor beschikbaar gestelde online database op de door de TDV aangegeven internetsite..

4.12.5

De uitslag van een wedstrijd dient uiterlijk op de zondag volgend op de aanvang van de wedstrijd door beide teams te zijn doorgegeven aan de competitieleiding middels het doorvoeren en/of verifiëren van de uitslag op de daar voor bedoelde internetsite.

4.12.6

Indien de uitslag niet of niet tijdig wordt doorgegeven / geverifieerd, wordt bijhet nalatende team 1 competitiepunt in mindering gebracht.

4.12.7

Bij onjuist of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier en/of bij het onjuist invullen van de resultaten op de internetsite wordt bij het nalatige team 1 competitiepunt in mindering gebracht.

4.12.8

Indien het bestuur of de door het bestuur aangewezen competitieleidingconstateert dat invoering van de wedstrijdresultaten niet mogelijk is als gevolg van een technische storing aan de zijde van de TDV kunnen de, zoals in art. 4.12.6 en 4.12.7, in mindering gebrachte competitiepunten teruggedraaid worden.

4.12.9

Indien het bestuur of een de door het bestuur aangewezen persoon(en) constateert dat de uitslag en/of de opgestelde spelers opzettelijk door beide teams foutief en/of fictief worden genoteerd worden per direct beide teams uit de competitie genomen tevens worden bij beide teams 6 competitiepunten in mindering gebracht. (zie ook 4.15 Strafbepaling voor toelichting en consequenties.)