TDV

Als je een kwitantie hebt aangevraagd dan zal deze aankomende week worden verstuurd. Let op! Heb je je dit seizoen via Online Teambeheer ingeschreven, kijk dan eens hier.
Lees meer...
Hierbij de kennisgeving van overlijden van Hendrik Kruizinga, co-captain en mede-oprichter van team Hocus Pocus. Overleden op donderdag 26 juni 2014.  Hij was een lid van de tdv van het eerste uur, begonnen met spelen voor dop2, daarna Heuvel15a welke verder is gegaan onder de naam van HocusPocus.   Met vriendelijke groet, Jeff Gemen Captain HocusPocus   Namens de TDV wensen wij de nabestaanden veel sterkte met het verlies van Hendrik.   Met vriendelijke groet, Bestuur TDV    
Lees meer...
Het is nu mogelijk om goedgekeurde wedstrijdformulieren na te lezen op de website. In het weekoverzicht kun je de uitslag aanklikken en daar het wedstrijdformulier nalezen. Tevens is er op dat formulier een printfunctie aanwezig zodat het formulier eenvoudig geprint kan worden. Ook is er een andere toevoeging bij de speelweekweergave op de standenpagina gekomen. Je ziet als het goed is nu een aantal bolletjes. daar kun je op klikken en de weergave van de speelweek wijzigt. Zo kun je alle speelweken eenvoudig nalopen. 
Lees meer...
Beste TDV’ers, Hierbij nodigen wij u uit voor een extra ingelaste ALV van 11 april 2014 te Café Bet Kolen. Gelieve op tijd aanwezig te zijn, zodat we op 20:00 uur kunnen starten met de vergadering. Wanneer u of één van uw teamleden niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn, stellen wij het zeer op prijs, wanneer u zich bij het secretariaat afmeldt. Dit kan door een mail te versturen naar secretaris@tdvdarts.com. Agenda. 1. Terug betalingsregeling Servie Beekmans; 2. Genomen en te nemen acties om dit soort incidenten te voorkomen; 3. Nieuwe penningmeester. 1. Terug betalingsregeling Servie Beekmans. We hebben met Servie een afspraak kunnen maken dat het totale gemiste geld vermeerderd met rente binnen 5 jaar door hem aan de vereniging terug betaald wordt. De tot stand komen en definitieve afwikkeling willen wij met jullie bespreken. Tot op heden heeft hij iedere einde van de maand één termijn terug betaald. 2. Genomen en te nemen acties om dit soort incidenten te voorkomen. Een van de reeds genomen acties in de vorige ALV is het niet meer accepteren van contant geld bij de inschrijvingen. Hierdoor kan een dergelijke situatie als bij Servie niet meer voorkomen. N.a.v. dit voorval hebben wij het totale plaatje omtrent de financiën bekeken en beoordeeld of er elders nog eventuele andere hiaten zitten. De uitkomst hiervan en eventuele veranderingen willen wij met jullie bespreken. 3. Nieuwe Penningmeester. Diverse kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld voor deze vacature. Met alle kandidaten hebben we een gesprek gevoerd om te bespreken wat de taken inhouden. Daarnaast wilden wij weten waarom de kandidaat graag deze vacature wil invullen. Uiteindelijk zijn er twee kandidaten overgebleven, wie zich definitief kandidaat hebben gesteld voor deze vacature. Dit zijn Piet van Seeters en René de Loos. Zij zullen zich beide op de ALV presenteren en voorstellen. Er bestaat dan de gelegenheid om vragen aan beide heren te stellen. Vervolgens zullen we overgaan tot het stemmen wie van beide heren mag toetreden tot het bestuur.
Lees meer...
Dartteam Alles Mag is niet op komen dagen tijdens een door de wedstrijdleiding ingeplande inhaalwedstrijd. Daarvoor ontvangen ze 6 stafpunten en worden ze direct uit de competitie genomen. De uitslagen die zijn behaald in de 2e helft van het seizoen worden verwijderd uit de competitie. Ook de resultaten met betrekking tot het persoonlijk klassement (niet de bijzondere resultaten) worden verwijderd. Divisie 4D is nu teruggebracht tot 13 teams.
Lees meer...
Beste captains, Onderstaande een aantal regels uit het reglementenboek die van toepassing zijn op de laatste weken van de competitie. Dit is voor jullie alleen ter informatie om verwarring te voorkomen. 1. Indien een team nog minder dan zes wedstrijden moet spelen voor de competitie is het dit team niet meer toegestaan een speler, welke reeds bij een ander team geregistreerd heeft gestaan, aan het team toe te voegen. 2. Indien een team nog minder dan 3 wedstrijden moet spelen voor de officiële competitie is het dit team niet meer toegestaan een nieuwe speler aan het team toe te voegen. 3. Alle wedstrijden van de 2e helft van de competitie moeten uiterlijk op zondag in de laatste speelweek(*), aangegeven per poule, gespeeld zijn. Het is de wedstrijdleiding voorbehouden om per seizoen of per divisie of per poule of voor een specifieke wedstrijd 1 of beide competitiehelften te verlengen. (*) Onder “Laatste speelweek” wordt verstaan de laatste week van de competitie zoals die vooraf aan de start van de competitie wordt gepubliceerd, hiertoe behoort niet een eventuele door de wedstrijdleiding verlengde 2e competitiehelft. 4. In de laatste speelweek van de competitie, aangegeven per poule, en in een eventuele door de wedstrijdleiding verlengde 2e competitiehelft is het niet toegestaan een wedstrijd te verzetten buiten de aangegeven speelweek mits deze vervroegd wordt of verzet wordt door de wedstrijdleiding. (Uitzondering seizoen 15-16 ivm Koningsdag!) 5. Team(s) die op het eind van een competitiehelft, zoals bedoeld in artikel 4.6.4, 1 of meerdere wedstrijden niet hebben gespeeld worden per direct uit de competitie genomen, bij het desbetreffende team(s) worden 6 competitiepunten in mindering gebracht. (zie ook 4.15 Strafbepaling voor toelichting en consequenties.) Hierbij is in acht genomen het recht van de competitieleiding om 1 of beide competitiehelften te verlengen. Uitgezonderd op deze regel is indien de teams voor de specifieke wedstrijden conform artikel 4.7.3.f “remise” hebben aangevraagd. Mocht je een wedstrijd niet kunnen spelen o.i.d. dan kan je altijd aanspraak maken op de onderstaande regel. 6. Het is teams, in onderling overleg, toegestaan “remise” aan te vragen. Onder “remise” wordt verstaan dat beide teams bij de wedstrijdleiding of in de daarvoor bedoelde TDV database, voor een specifiek geplande wedstrijd, een wedstrijduitslag van 0 – 0 invoeren. Hierbij ontvangen beide teams geen competitiepunten en geen wedstrijdpunten. 7.
Lees meer...