Voorzitterschap

Beste TDV leden,

Vanuit mijn nieuwe positie als voorzitter van onze vereniging wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Helaas zijn er ook enkele vrijwilligers, wie na jaren van inzet het stokje overdragen aan anderen. Zij zullen op een later tijdstip dit jaar nog persoonlijk door mij bedankt worden.

Michael van Eijk welkom bij het bestuur. Proficiat en veel plezier als onze nieuwe hoofdwedstrijdleiding. Tevens zal Michael onze website gaan onderhouden en beheren. In augustus zal in het bijzijn van de kascommissie de financiën gecontroleerd en overgedragen worden aan Serve Beekmans. Servie is afgetreden als voorzitter en zal vanaf heden de functie van Penningmeester bekleden.

Enkele andere wijzigingen n.a.v. de Algemene Leden Vergadering zijn:

  • Vanaf komend seizoen digitale verwerking uitslagen door beide teams;
  • Vanaf komend seizoen aanpassing bekerformat;
  • Vanaf komend seizoen alle wedstrijden van de eerste helft van het seizoen moeten voor aanvang van de tweede helft van het seizoen gespeeld zijn;
  • Vanaf seizoen 2012 – 2013 het “3”-punten systeem;

Dit zijn enkele aspecten welke tijdens de ALV aanbod zijn gekomen. Vanzelfsprekend zullen alle onderwerpen en wijzigingen uitgebreid in de notulen vast gelegd worden.

Dit gezegd te hebben, rest mij nog om jullie allen hartelijk te bedanken voor het vertrouwen in mij als voorzitter en heel veel dartplezier en succes te wensen.

Met Vriendelijke Dart Groeten,
Willem van der Putten

​