Voorlopig gaan we nog geen dart activiteiten opstarten!

Beste TDV-leden,

Voorlopig gaan we nog geen dart activiteiten opstarten!

Na het overleg met de NDB en overige lidbonden van afgelopen maandag, hebben wij als bestuur de conclusie moeten nemen dat het voorlopig nog niet verantwoord en of mogelijk is om een dart competitie op te starten.

Naast de discussie of het met betrekking tot onze gezondheid en veiligheid mogelijk is om een eerlijke en goede competitie op te kunnen starten, moeten we helaas concluderen dat dit niet mogelijk is. Het Corona beleid van het kabinet staat in het teken van het voorkomen van een landelijke lockdown. Per regio is de situatie verschillend. Daarom wordt momenteel veel overgelaten aan lokale en regionale bestuurders. Elke veiligheidsregio heeft zijn eigen noodverordening en elke gemeente mag zijn regels aanscherpen. Momenteel zien we al verschillen hoe gemeenten omgaan met de anderhalve meter maatregel. Binnen de ene gemeente mogen we binnen een afgebakend gebied wel darten (zoals afgelopen zomer landelijk afgesproken is) en binnen de andere gemeente wordt dit juist weer tegen gehouden.

31 december 2020:

We houden de situatie en veranderingen nauwlettend in de gaten. Wanneer het allemaal de goede kant op gaat en het weer mogelijk is om een competitie of iets dergelijks op te starten zullen we dit zeker niet na laten. Voorlopig gaan we er vanuit dat we tot 31 december 2020 nog niet van start kunnen gaan.

Contributie:

Afhankelijk van hoe dit seizoen zich verder ontwikkeld zullen we ook ten aanzien van de contributie met een gepaste oplossing komen.

NDB-bericht:

https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4084-ndb-stelt-eigen-competities-uit-en-adviseert-haar-lidorganisaties-hetzelfde-te-doen

Wanneer er vragen en of opmerkingen zijn t.a.v. het genomen besluit kun je mailen naar bestuur@tdvdarts.com.

Zorg goed voor elkaar en hopelijk tot snel!


Met vriendelijke groet,
Bestuur TDV