Uitnodiging ingelaste ALV april 2014

Beste TDV’ers,

bestuursfoto

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra ingelaste ALV van 11 april 2014 te Café Bet Kolen. Gelieve op tijd aanwezig te zijn, zodat we op 20:00 uur kunnen starten met de vergadering.

Wanneer u of één van uw teamleden niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn, stellen wij het zeer op prijs, wanneer u zich bij het secretariaat afmeldt. Dit kan door een mail te versturen naar secretaris@tdvdarts.com.

Agenda.

1. Terug betalingsregeling Servie Beekmans;
2. Genomen en te nemen acties om dit soort incidenten te voorkomen;
3. Nieuwe penningmeester.

1. Terug betalingsregeling Servie Beekmans. We hebben met Servie een afspraak kunnen maken dat het totale gemiste geld vermeerderd met rente binnen 5 jaar door hem aan de vereniging terug betaald wordt. De tot stand komen en definitieve afwikkeling willen wij met jullie bespreken. Tot op heden heeft hij iedere einde van de maand één termijn terug betaald.

2. Genomen en te nemen acties om dit soort incidenten te voorkomen. Een van de reeds genomen acties in de vorige ALV is het niet meer accepteren van contant geld bij de inschrijvingen. Hierdoor kan een dergelijke situatie als bij Servie niet meer voorkomen. N.a.v. dit voorval hebben wij het totale plaatje omtrent de financiën bekeken en beoordeeld of er elders nog eventuele andere hiaten zitten. De uitkomst hiervan en eventuele veranderingen willen wij met jullie bespreken.

3. Nieuwe Penningmeester. Diverse kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld voor deze vacature. Met alle kandidaten hebben we een gesprek gevoerd om te bespreken wat de taken inhouden. Daarnaast wilden wij weten waarom de kandidaat graag deze vacature wil invullen. Uiteindelijk zijn er twee kandidaten overgebleven, wie zich definitief kandidaat hebben gesteld voor deze vacature. Dit zijn Piet van Seeters en René de Loos. Zij zullen zich beide op de ALV presenteren en voorstellen. Er bestaat dan de gelegenheid om vragen aan beide heren te stellen. Vervolgens zullen we overgaan tot het stemmen wie van beide heren mag toetreden tot het bestuur.