Uitnodiging ALV 7 juli 2016

TDVlogoBeste TDV’er,

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra ALV op 7 juli 2016 te Café Bet Kolen. Gelieve op tijd aanwezig te zijn, zodat we om 20:30 uur met de vergadering kunnen beginnen. Wanneer u of één van uw teamleden niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn, stellen wij het zeer op prijs, wanneer u zich bij het secretariaat afmeldt.

Dit kan door een e-mail te sturen naar secretaris@tdvdarts.com.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering 12 februari 2016
3. Te bespreken / stem punten
4. Rondvraag
5. Afsluiting

Te bespreken punten en punten waar mogelijk over gestemd gaat worden.

– Promotie / degradatie / nieuwe teams / 5e divisie:

  • 5e divisie recreanten competitie
  • Team overnemen

– Verzetten wedstrijden en afmelden wedstrijden.

Willem van der Putten (voorzitter)
Sharon Roosen (secretaris)
Rene de Loos (penningmeester)
Michael van Eijk (hoofd wedstrijdleiding)