Uitnodiging ALV 19 juni 2015

bestuursfotoBeste TDV-ers,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van 19 juni 2015 te Café Bet Kolen.

Gelieve op tijd aanwezig te zijn, zodat we om 20:00 uur met de vergadering kunnen beginnen.

Wanneer u of één van uw teamleden niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn, stellen wij het zeer op prijs, wanneer u zich bij het secretariaat afmeldt.

Dit kan door een e-mail te sturen naar secretaris@tdvdarts.com.  

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1.            Opening

2.            Notulen vorige vergadering 17 oktober 2014

3.            Terug blik

4.            Ingekomen stukken en bespreekpunten

5.            Financiën

6.            Vooruitblik

Ingezonden stukken kunnen gemaild worden naar voorzitter@tdvdarts.com.

Op de komende ALV worden onderstaande onderwerpen eventueel ter stemming gebracht:

A.           Spelsystemen:

a.            In de 2e tot en met de laagste divisie Team TacTics vervangen door captainsgame.

b.            4e divisie zelfde format als 3e divisie.

B.            Sanctie op niet doorgeven van de uitslag beker.

C.            Spelers gedurende een seizoen overschrijven naar een lagere divisie.

D.           Sanctie wanneer niet doorgegeven is dat een wedstrijd is uitgesteld.

E.            Beker koppels het zelfde samenstel mogelijkheid als in de competitie.

 

Notulen van afgelopen ALV: http://tdvdarts.com/informatie/downloads/category/2-notulen