Uitnodging ALV – 06 mei 2024

Beste T.D.V.-leden,
 
Onze jaarlijkse ALV staat weer voor de deur en deze keer met enkele belangrijke mogelijke stempunten. Zorg dat je teamleden op de hoogte zijn! Wanneer je invloed wil hebben op de uitkomst van de diverse stempunten is het belangrijk dat jullie aanwezig zijn.
 
WANNEER Maandag 6 mei 2024
 
AANVANG 19:30 uur (deur open 19:00 uur)
 
WAAR Café Bet Kolen, Broekhovenseweg 111 te Tilburg
 
Er staan diverse punten op de agenda, welke we met jullie willen delen. Waar we met jullie over willen sparren. En in sommige gevallen over willen stemmen om tot verandering en verbetering te komen.
Bij bijzonder besluit zijn er twee stempunten welke we n.a.v. de vorige ALV en de ervaringen van lopende seizoen op terug gaan komen. Het kan dus zijn dat bij hoge uitzondering m.b.t. deze twee punten het besluit wordt herzien.
1. Speelformat Eredivisie;
2. Speelformat Tweede divisie.
 
Overige stempunten zijn:
3. Bart van den Hout – bestuurslid
 
Overige Agenda punten:
A. Verzetten van wedstrijden;
B. Competitie format;
C. Inschrijving nieuwe seizoen;
D. Finale dag Divisie kampioenschappen en Beker;
E. NDB Masters en ADC
 
AGENDA:
1. Welkom & Opening
2. Terugblik
3. Bestuur
4. Financiële cijfers
5. Toekomst
6. Overige agenda punten
7. Rondvraag
8. Einde & Afsluiting
 
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je je stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen.
 
Elk lid is gerechtigd maximaal twee volmacht stemmen uit te brengen. Een volmacht dient het volgende te bevatten: van zowel volmachtiger als nemer de naam, lidnummer eventueel team en/ of functie en de datum van de vergadering ondertekend te zijn door de volmachtgever. De volmacht verklaring worden bij binnenkomst in de vergadering aan de voorzitter overhandigd, die voor elke volmacht een stemkaart verstrekt.
 
Zijn er vragen en/ of opmerkingen n.a.v. deze uitnodiging of willen jullie andere punten tijdens de ALV bespreken, dan zien we deze graag per e-mail tegemoet. Deze mogen gemaild worden naar voorzitter@tdvdarts.com. 
 
Tot 6 mei,
 
Met vriendelijke dartgroet,
 
Willem, Bianca, René & Michael
T.D.V. bestuur