Regels m.b.t. het uitstellen van een wedstrijd

Algemene regels m.b.t. het uitstellen

 • indien u een wedstrijd wilt uitstellen, dan dient u altijd eerst contact op te nemen met de tegenpartij
 • u mag pas een wedstrijd uitstellen als de tegenstander daarmee akkoord is
 • indien u een wedstrijd wilt uitstellen die op dat moment binnen een week ingepland staat, dan heeft de tegenpartij het recht om te weigeren
 • u kunt een wedstrijd ook uitstellen zonder op dat moment een nieuwe datum af te spreken (een nieuwe datum heeft echter wel onze voorkeur)
 • indien een wedstrijd in eerste instantie, in overleg, is uitgesteld naar n.n.b., dan dient men voor het uitstellen naar een werkelijke speeldatum wederom contact op te nemen met de tegenpartij

Uit te voeren acties binnen Teambeheer

 • beide teams dienen bij een uitstel actie te ondernemen binnen Teambeheer
 • het eerste team dient de uitstel in te voeren
 • het andere team dient de uitstel te bevestigen
 • het maakt niet uit wie wat doet, men kan binnen Teambeheer aangeven welk team het verzoek heeft gedaan
 • indien een wedstrijd opnieuw wordt uitgesteld (geldt ook voor uitstellen n.n.b. naar een werkelijke datum), dan herhalen zich bovenstaande acties

Regels m.b.t. het correct invoeren binnen Teambeheer

 • een uitstel dient altijd opgevoerd en bevestigd te zijn voor de oorspronkelijke speeldatum
 • uitzondering hierop: een uitstel op de speeldag zelf vanwege overmacht (bijv. de weersomstandigheden), dan heeft u 2 extra dagen de tijd
 • een uitstel dient altijd opgevoerd en bevestigd te zijn voor de feitelijke speeldatum
 • een bevestiging dient binnen 1 week, nadat de uitstel is opgevoerd, bevestigd te zijn (bij wedstrijden ver in de toekomst zijn we nog enigszins coulant)
 • teams die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden bestraft met een strafpunt (2 bij een tweede vergrijp etc.)
 • indien een wedstrijd opnieuw wordt uitgesteld (geldt ook voor uitstellen n.n.b. naar een werkelijke datum), dan gelden wederom bovenstaande regels

Consequenties bij het niet bevestigen van een uitstel

 • indien een uitstel niet is bevestigd kan er door beide teams geen uitslag worden ingevoerd
 • het niet in kunnen voeren van een uitslag kan op den duur leiden tot het te laat invoeren van een uitslag (maximaal 1 week na speeldatum)
 • het is daarom van belang op tijd te bevestigen
 • indien de tegenstander niet heeft bevestigd, en dit dreigt tot het overschrijden van de inlevertermijn, dan kunt u contact opnemen met de tegenpartij
 • indien dit niet leidt tot een bevestiging (binnen de termijn), dan dient u contact op te nemen met de wedstrijdleiding via: competitie@bdcdarts.info.
 • wij kunnen dan de uitstel voor u bevestigen, en u heeft vanaf die datum opnieuw een week de tijd om de uitslag in te voeren
 • dat geldt ongestraft alleen, als u dit binnen 1 week na de feitelijke speeldatum meldt bij de wedstrijdleiding
 • het door de wedstrijdleiding laten bevestigen van een uitstel resulteert in een strafpunt voor het team dat dit had moeten doen (indien geen aantoonbaar geldige reden wordt aangegeven)

​