Regels m.b.t. het matchen van een wedstrijd

Indien beide teams een wedstrijduitslag hebben ingevoerd binnen Teambeheer, en deze komen niet 100% overeen, dan spreken we hier over een mismatch.  Het is dan de taak van het team dat als eerste de wedstrijduitslag heeft ingevuld om deze mismatch te beoordelen.  Zodra dit team inlogt in Teambeheer dan ziet men in het hoofddscherm direct de melding om deze specifieke wedstrijd te matchen.  Door op de bijbehorende knop te klikken kan men de wedstrijd beoordelen.

Het team kan ervoor kiezen om de invoer van de tegenstander als correct aan te vinken.  Hierdoor wordt de wedstrijd alsnog ge-matched.  Indien men het echter niet eens is met (een gedeeltelijke) invoer van de tegenpartij, dan dient men de eigen (gedeeltelijke) invoer als correct aan te vinken.  Hierdoor wordt de wedstrijd afgekeurd, en is het aan de wedstrijdleiding om de verschillende uitslagen c.q. opstellingen c.q. bijzondere resultaten (HF en 180) te beoordelen.

Een mismatch ontstaat op het moment dat het tweede team de uitslag heeft ingevoerd.  Vanaf dat moment heeft het eerste team 1 week de tijd om de wedstrijd te beoordelen en dan wel te bevestigen of af te keuren. Indien na 1 week de wedstrijd niet afgehandeld is, ontvangt het eerste team een strafpunt.  Het niet-matchen van een wedstrijd, of het afkeuren van een wedstrijd, levert NOOIT strafpunten op.  Behalve als de wedstrijdleiding na beoordeling (en bij herhaling) constateert dat er bewust gefraudeerd is met het verwerken van de uitslag.  Zorg er dus voor dat je de wedstrijd altijd op tijd goed- dan wel hebt afgekeurd.

​