Notulen ALV 06-05-2024 en extra informatie

Beste TDV leden,
 
De notulen van de laatste ALV van 6 mei 2024 staat op de site: Notulen ALV 06-05-2024
Dit was een inhoudelijk constructieve vergadering met een prima opkomst. Diverse ideeën en aandachtspunten zijn naar voren gekomen en besproken.
De diverse punten zullen dan ook op de komende ALV al dan niet ter verandering worden voorgedragen. Bij de uitnodiging voor de ALV in oktober 2024 zullen wij hier uitgebreider bij stil staan.
 
Ook zijn we verheugd dat we Bart als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Bart Welkom, veel succes en plezier.
 
In tussentijd is er t.a.v. het wijzigen van het spelformat 2e divisie een bezwaar ingediend. Dit bezwaar is momenteel in behandeling bij de Beroepscommissie. Wanneer hier meer duidelijkheid in is, zullen wij jullie hierover informeren.
 
Afgelopen jaar zijn Michael en Rene 12,5 jaar actief als bestuurslid. En ja ze zijn zeer actief als bestuurslid!
Zeker tijdens de COVID periode en de verschillende wijzigingen in het reglement van de afgelopen seizoenen hebben ze extra tandje bij mogen zetten. Mijns inziens doet ze hun bestuurstaken met veel passie en gedrevenheid. Ze zijn altijd kritisch. Ze kijken ook verder dan hun persoonlijke taken of we dingen kunnen verbeteren in het belang van onze vereniging. Ik ben beide heren erg dankbaar voor hun inzet en ik hoop dat ze dit dan ook nog jaren blijven doen. 12,5 jaar (hopelijk komen er nog eens 12,5 jaar bij) is niet niets. Ik wil onze dankbaarheid dan ook tonen door ze op de komende ALV voor te dragen als Erelid.
Michael & Rene Bedankt!
 
Voor vragen en of opmerkingen kunnen jullie zowel per mail als telefonisch contact opnemen met het bestuur.
 
Met vriendelijke dart groet,
 
En vergeet je team niet in te schrijven voor het nieuwe seizoen,
 
Willem, mede namens het bestuur Bianca, Rene, Michael en Bart
 
—————
 
18-06-2024: Update m.b.t. bezwaar welke was ingediend t.a.v. het wijzigen van het spelformat van de 2e divisie.
 
Het bezwaar is door de Beroepscommissie afgewezen. Dit betekend dat het geen wat tijdens de laatste ALV gewijzigd is, ook zijn doorgaan gaat krijgen. Het spelformaat van de 2e divisie gaat terug naar het format, welke het voorheen is geweest.