Nieuw selectiereglement en NDB Rankingreglement!

Nieuw selectiereglement en NDB Rankingreglement!

Aanstaande zondag wordt het NDB Rankingcircuit 2016-2017 gelanceerd in Leeuwarden. In dit nieuwsbericht komen het nieuwe NDB Rankingreglement en het selectiereglement aan bod.
NDB Rankingreglement 2016-2017
Het nieuwe NDB Rankingreglement voor seizoen 2016-2017 vindt u hier. We sommen de belangrijkste aanpassingen t.o.v. vorig seizoen voor u op:
– In de heren A categorie wordt vanaf de 1e ronde best of 7 gespeeld.
– Er wordt niet meer getost vóór de wedstrijd, maar er wordt voor de bull gegooid om te bepalen wie er de wedstrijd mag beginnen. Degene die als eerste op het wedstrijdbriefje of het pouleformulier vermeld staat, gooit als eerste voor de bull. Voorafgaand aan de laatste leg wordt er niet nogmaals voor de bull gegooid. Dit is conform nieuwe internationale regelgeving.
– Er zal dit seizoen voor het eerst ook een rankingcircuit voor mindervaliden worden georganiseerd. Meer info vindt u in dit bericht.
Het is nog steeds zo dat:
– Men de Nederlandse nationaliteit moet hebben om deel te nemen (m.u.v. de heren B categorie).
– Men niet aan de heren A categorie mee mag doen als men in het bezit is van een PDC tourcard.
– Men zich op de eerste ranking van het seizoen moet kunnen legitimeren bij de inschrijving (m.u.v. heren B en jeugdspelers onder de 14 jaar).
– Er op de eerste ranking van het seizoen wordt geseed bij de heren A en de dames op basis van de eindstand van vorig jaar. Bij de overige categorieën wordt er niet geseed op de eerste ranking van het seizoen.
– Er streng wordt omgegaan met niet-schrijvers!
Selectiereglement 2016-2017
Omdat de ranking tevens de basis is voor het selectiebeleid zijn ook de selectiereglementen opnieuw vastgesteld, deze treft u hier. Voor het selectiereglement jeugd klikt u hier. Hieronder leggen we de belangrijkste spelregels voor u uit.

Sinds een aantal jaar kiest de NDB er voor om verschillende methoden te gebruiken om goede en talentvolle spelers vanuit de breedte van onze sport te selecteren. We kijken dus niet alleen meer naar de top van de ranking, maar ook naar spelers die daar net onder eindigen. Ook worden de belangrijkste landelijke competities gebruikt en bieden we daarnaast extra kansen voor spelers die zich o.a. via hun regionale lidorganisaties willen kwalificeren. Daarnaast blijven er enkele plekken over voor spelers die nationaal en/of internationaal goed presteren maar net niet aan de eerste voorwaarden voldoen (zie dit als ‘wildcards’). De Technische Staf kan hen zelf selecteren. Door deze verschillende methoden kan de NDB talent beter en eerder ontdekken. En nog belangrijker, talenten een stap laten maken in hun ontwikkeling naar topspeler.

De selectieprocedure bestaat uit vier stappen:

Stap 1: De selectiespelers vanuit de ranking (dames, heren, junioren, meisjes)
De eerste plekken in de selectie worden bepaald door de NDB Ranking. De volgende spelers plaatsen zich via de ranking voor de selectie:
• Heren: plek 1 t/m 6
• Dames: plek 1 t/m 3
• Junioren: plek 1 t/m 3
• Meisjes: plek 1 t/m 2

Als één van deze spelers geen deel uit kan of wil maken van de selectie dan bepaald het selectiereglement dat deze plek op aanwijzen van de Technische Staf wordt ingevuld. De plek schuift dus niet door naar de eerstvolgende!

Stap 2: Selectieplaatsen via Superleague (heren) en LaCo (dames, junioren)
Voor de tweede stap in het selectieproces kijken we naar de hoogste competities op landelijk niveau. Bij de dames en junioren wordt de beste LaCo speler uitgenodigd voor de selectie. Bij de heren zijn dit de beste twee Superleague spelers. De bepaling gebeurt op basis van dezelfde criteria als vorig seizoen. Binnen de LaCo worden de beste 8 speelgerechtigde jeugdspelers en damesspeelsters vanuit het singleklassement uitgenodigd voor een playoff. Binnen de SuperLeague geldt dit tevens voor de beste 8 speelgerechtigde heren van het singleklassement. Dit gebeurt op basis van singlepercentage waarbij men minstens 65% van de wedstrijden gespeeld moet hebben.

Stap 3: Kwalificatietoernooi (dames, heren)
Om onder andere talentvolle en goed presterende spelers vanuit de lidorganisaties een extra kans te bieden is het kwalificatietoernooi in het leven geroepen. Voor dit toernooi krijgen de lidorganisaties de mogelijkheid om zelf twee dames en twee heren af te vaardigen. De criteria zijn vergelijkbaar aan vorig jaar en de lidorganisaties zullen hier op korte termijn over geinformeerd worden. Voor het eerst wordt ook de top 8 van het LaCo heren singleklassement uitgenodigd voor dit kwalificatietoernooi. Ook hier geldt de 65% regel voor het aantal gespeelde wedstrijden. De beste 2 heren en beste 2 dames van dit toernooi plaatsen zich uiteindelijk voor de selectie.

Stap 4: Resterende aanwijsplekken
Pas tijdens de laatste stap in het selectieproces worden plekken in de selectie door de Technische Staf zelf aangewezen. Hier gaat het om maximaal 3 heren, 2 dames, 2 junioren en 2 meisjes. De aanwijsplekken zijn bedoeld voor spelers die nationaal en/of internationaal goed presteren maar (net) niet voldoen aan de overige criteria. Het is mogelijk dat deze stap eerder in het proces genomen wordt ivm naderende evenementen (zoals EK jeugd in juli).

Wat biedt een plek in de selectie allemaal?
Naast de kans om uit te mogen komen in het Nederlands team biedt de Nederlandse selectie nog veel meer! Zo ontvangen selectiespelers  financiële ondersteuning voor open BDO/WDF toernooien en de Winmau World Masters waar selectiespelers voor aangemeld worden. De herenselectie speelt jaarlijks om een wildcard voor de Finder Darts Masters. Alle selectiespelers ontvangen uiteraard de benodigde NDB kleding en speelshirts. Ook staan er voor komend seizoen verschillende vormen van begeleiding en trainingen op het programma, waarbij ook mental coaching aandacht zal krijgen. En natuurlijk doet de NDB haar best de selectiespelers en het Nederlands team zo goed mogelijk te promoten via alle beschikbare communicatiekanalen. Alle rechten en plichten van zowel de NDB als de selectiespelers staan beschreven in een topsportovereenkomst die door beide partijen getekend moet worden. Vanzelfsprekend dienen leden van de Nederlandse selectie:

• Lid zijn van een aangesloten lidorganisatie van de NDB.
• De Nederlandse nationaliteit bezitten.
• Speelgerechtigd zijn conform de reglementen van de WDF.
• De topsportovereenkomst te tekenen.
• Beschikbaar te zijn voor alle wedstrijden, trainingen en andere activiteiten waarvoor ze conform de topsportovereenkomst uitgenodigd worden.
• Het NDB Rankingcircuit te spelen.
• Vormbehoud te tonen.

Selectie en benoeming Nederlands team
Vanuit de selecties worden door de Technische Staf, op aangeven van de bondscoaches, de teams bepaald voor de verschillende evenementen die op de planning staan. Dit zijn altijd intensieve procedures waarbij lastige beslissingen gemaakt moeten worden. De NDB heeft als beleidsdoelstelling alle selectiespelers minimaal één keer in actie te laten komen namens Nederland. De NDB vaardigt namens Nederland nationale teams en/of spelers af naar o.a. de WDF World Cup, WDF Europe Cup, WDF Europe Cup Youth en andere landenevenementen.

De Technische Staf
De belangrijkste beslissingen omtrent de Nederlandse Selectie en de teams die de toernooien spelen worden genomen door de Technische Staf van de NDB. De Technische Staf wordt gevormd door de Nederlandse bondscoaches John Lokken (heren), Karin ten Kate (dames) en Hermien Straten (jeugd), Technisch Directeur Breedtesport Johan Bovenschen, Technisch Directeur Topsport (vacant) en de directeur/topsportcoördinator van het bondskantoor Niels de Ruiter. Voor de spelers zijn de bondscoaches in veel gevallen het rechtstreekse aanspreekpunt. Voor alle algemene vragen en praktische vragen is Niels via het bondskantoor het contactpersoon (info [AT] ndbdarts [DOT] nl of 030-2081180).

Op naar een prachtig topsportseizoen 2016-2017!

Lees meer.. http://www.ndbdarts.nl/nieuws/nl-selectie/item/2403-nieuwe-selectiereglement-en-ndb-rankingreglement