Mail die is verzonden naar de captains – Informatie

Beste captains,

Met dit schrijven ontvangen jullie alle benodigde informatie om het nieuwe seizoen van start te gaan.

De competitie start op 24 augustus 2020.

 

Ophaalavonden voor opstartbenodigdheden:

 • Donderdag 13 augustus 2020
 • Woensdag 19 augustus 2020

 

Deze ophaalvonden zijn bij Bet Kolen Tilburg tussen 19:30 en 22:00 uur.

 

Wat zijn deze opstartbenodigdheden:

 • 26x wedstrijdformulieren
 • Speelschema
 • Handleiding Teambeheer
 • Opstartbrief (zoals deze mail)
 • Inlogcodes Teambeheer
 • Eventuele spelerspasjes

 

Verantwoord darten met Corona maatregelen.

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen door de rijksoverheid zijn online te vinden.

 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk, los te laten. Wel blijft het verplicht om je tijdens het darten altijd te houden aan zowel het landelijk sportprotocol als het protocol verantwoord darten.

 

Wij willen benadrukken dat het coronavirus zeker nog niet verdwenen is. Natuurlijk zijn wij verheugd dat wij onze geliefde dartssport weer kunnen beoefenen, ook in de horeca. De uitzondering op de verplichte 1,5 afstand geldt uitdrukkelijk alleen tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor horecagelegenheden geldt daarnaast dat de sport- en spelactiviteiten in een afgebakend gebied dienen plaats te vinden. Deze versoepeling is geen vrijbrief om de 1,5 meter afstand volledig los te laten. Laten we dus verstandig omgaan met deze geboden ruimte door de overheid en houdt te allen tijde 1,5 meter afstand indien dit mogelijk is. Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om het protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de TDV ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de reguliere dartssituatie.

 

Voor meer informatie zie de website van de NDB (www.ndbdarts.nl).

 

Bijzondere resultaten tijdens captainsgame – Eredivisie en 1e divisie.

Op de ALV van december 2018 is besloten dat in dit nieuwe seizoen de bijzondere resultaten (180-ers en 100+ finishes) die tijdens de captainsgame worden gegooid ook meetellen voor het persoonlijk klassement.

 

3 punten systeem – Alle divisies.

Bij winst ontvangt een team 3 punten, gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.

Bij gelijke stand is het leg saldo bepalend. Wanneer deze ook gelijk is zal wanneer van toepassing m.b.t. kampioenschap, nacompetitie, degradatie en of promotie een beslissingswedstrijd plaats vinden. Om spraak verwarring te voorkomen verstaan wij onder competitie punten de behaalde punten per wedstrijd 0, 1 of 3 en onder wedstrijdpunten het aantal gewonnen partijen 1 tot en met 10.

 

 

Wissels.

Het is toegestaan om 4 spelers per wedstrijd te wisselen. Een speler terug wisselen is niet mogelijk.

 

Regel 4.8.1 – Wissel na de round robin

Nadat de single partijen (en in de eredivisie al na de round robin) zijn gespeeld mag in een wedstrijd maximaal viermaal een speler worden vervangen door een andere, voor het betreffende team geregistreerde, speler.

 

Regel 4.7.4 – Koppels samenstelling

Voor aanvang wordt onafhankelijk van elkaar voor ieder ander te spelen spelsysteem (eredivisie Singel en koppel, overige divisies koppels) wordt per blok bepaald welke speler op welke plaats staat.

 

Niet á contant inschrijven.

Nieuwe spelers moeten zich digitaal inschrijven via Teambeheer. De captain van het team kan de speler inschrijven door in te loggen in Teambeheer. Spelers zijn speelgerechtigd vanaf het moment dat de wedstrijdleiding de aanmelding digitaal heeft ontvangen en heeft goedgekeurd. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen 7 dagen digitaal betaald te zijn op de rekening van de TDV. Wanneer de betaling niet tijdig is gebeurt wordt de speler als niet speelgerechtigd aangemerkt.

 

Wedstrijdformulier.

Ieder team krijgt 26 enkel gedrukte formulieren en vult iedere wedstrijd de uitslagen in. Op de achterzijde van het formulier zijn enkele regels uit het reglement overgenomen. Deze kunnen handig zijn tijdens het seizoen. Voor aanvang van de wedstrijd vult iedere captain op zijn eigen formulier de 4 basis spelers in. Vervolgens neemt hij of zij de 4 spelers van de tegenstander over.

Aan het einde van de wedstrijd worden beide formulieren ondertekend en neemt iedere captain één formulier mee naar huis om de uitslag uiterlijk de zondag na de speeldag in Teambeheer in te voeren of te matchen. Het thuis team is verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren. Dit team neemt dus iedere thuiswedstrijd 2 formulieren mee (één voor de tegenstander en één voor het thuisspelende team). Mocht je er te kort hebben dan kan je het formulier downloaden van de TDV website of opvragen via wedstrijdleiding@tdvdarts.com om deze vervolgens zelf af te drukken.

 

Teambeheer.

Iedere team krijgt via de team-mail geregistreerd in Teambeheer een nieuw wachtwoord en inlognaam voor het nieuwe seizoen. Deze zijn ook toegevoegd op blz. 2 van deze brief.

In bijlage 1 is de werkinstructie en handleiding om te kunnen werken met Teambeheer bijgevoegd. Ook is er een video te vinden op: http://vimeo.com/teambeheer/teamaccount.

Zodra je inlogt op je teampagina, kan je het gehele wedstrijdschema bekijken. Daarnaast vind je nog veel meer gegevens, o.a. alle captains, speellocaties van de teams, ect.

 

 

Promotie degradatie regeling:

 1. Eredivisie
  1. Nr 11 en 12 promotie / degradatie wedstrijden
  2. Nr 13 en 14 degradatie
 2. 1divisie
  1. Nr 1 promoveert
  2. Nr 2 promotie / degradatie wedstrijden
  3. Nr 11 en 12 promotie / degradatie wedstrijden
  4. Nr 13 en 14 degradeert
 3. 2divisie
  1. Nr 1 promoveert
  2. Nr 2 promotie / degradatie wedstrijden
  3. Nr 13 degradeert
 4. 3e divisie
  1. Nr 1 promoveert
  2. Nr 13 degradeert
 5. 4e divisie
  1. Nr 1 en 2 promoveren

 

Ook in het nieuwe dartseizoen was het weer mogelijk om een recreantenpoule (5e divisie) op te zetten mits er voldoende animo voor is. Helaas was er voor dit seizoen niet genoeg animo.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2017 is er gestemd voor de nieuwe promotie/degradatie regeling en instroming van nieuwe teams. Al een tijdje wordt er nagedacht over de competitie opzet en wat daar eventueel aan aangepast kan worden m.b.t. het instromen en de promotie/degradatie regeling. Voor elk team is het uiteraard een eigen keuze om opnieuw te beginnen en in te stromen maar dat zorgt voor veel kritiek op de huidige opzet. Daarvoor zijn er een aantal punten besproken en nagedacht over aanpassingen in deze opzet. De aanpassingen zijn tijdens de ALV op 20-04-2017 goedgekeurd en worden hieronder toegelicht.

 

Nieuwe promotie/degradatie regeling en instroming van teams vanaf seizoen 2018-2019:

 

4.4.5 Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in beginsel in de laagste divisie maar heeft de mogelijkheid om voor de aanvang van de competitie deel te nemen aan de z.g. “Wildcard play-off” mits dit team voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in 4.4.9.

 

4.4.9 Een nieuw team kan zich beroepen op de behaalde niveaus van de individuele spelers behaald in het afgelopen competitiejaar .

 

Dat wil zeggen; indien ten minste 3 van de ingeschreven leden, van het nieuwe team, in het voorafgaande competitiejaar hebben deelgenomen aan de regulaire competitie mogen zij de status claimen van het niveau waarin zij rechtmatig zouden spelen in het komende seizoen.

 

Deze status voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

 • De speler heeft tenminste de laatste 6 wedstrijden, tot het einde van de competitie, ingeschreven gestaan bij hetzelfde team.
 • De status wordt bepaald door het eindresultaat van het team in de competitie, indien dit team degradeert of promoveert wordt de status gekoppeld aan het niveau waarin het team de komende competitie zou spelen.
 • De speler voldoet aan alle voorwaarden gesteld in paragraaf 4.5 en is niet belast met schorsing of andere tucht maatregelingen.

Bij inschrijving van het team kan het team aangeven te willen deelnemen aan de z.g. “Wildcard play-off”. Het team geeft aan in welke divisie zij zouden willen starten mits het aantal inschrijvingen en/of de competitie indeling dit toe laat.

 

De hoogte van de divisie (oplopend van 3e – tot eredivisie) waarvoor men zich kan inschrijven wordt bepaald door de hoogste status (niveau) waarin tenminste 3 spelers gelijk zijn.

 

Als voorbeeld:

 

 • Een nieuw team met 3 voormalige eredivisie spelers kan aangegeven te willen starten in de eredivisie of een lagere divisie (1st, 2e of 3e).
 • Een nieuw team met 1 voormalige eredivisie speler en 2 voormalige 2e divisie spelers kan aangegeven te willen starten in de 2e divisie (of 3e divisie).

 

Het laagste niveau van 3 (zelf door het team te bepalen) spelers van het nieuwe team bepaald dus het niveau waarop zij zich kunnen inschrijven en zich daarmee verbinden aan de regels van de z.g. “Wildcard play-off”.

 

De “Wildcard play-off” wordt hieronder verder beschreven.

 

Wildcard play-off:

 

De Wildcard play-off is bedoeld om vrijgekomen posities in een aanstaande competitie te kunnen invullen. Vrijgekomen posities kunnen ontstaan omdat teams met een geclaimde positie zich niet meer inschrijven voor de komende dartcompetitie.

 

In de Wilcard play-offs spelen 3 stromingen een onderlinge competitie om te bepalen wie de vrijgekomen plek in het komend seizoen kan claimen.

 

De 3 stromingen zijn:

 

 1. Teams die in de afgelopen competitie net niet gepromoveerd zijn (de nummers 3 en 4 van de nacompetitie)
 2. Teams die in de afgelopen competitie als nog gedegradeerd zijn (de nummers 3 en 4 van de nacompetitie)
 3. Nieuwe teams die op basis van de positie van haar leden een plek claimen in een divisie (zie paragraaf 4.4.9)

 

Na de laatste inschrijving voor de nieuwe competitie zal de competitieleider het voorlopige nieuwe speelschema opstellen.

 

Aan de hand daarvan wordt bepaald welke vrije plaatsen er zijn ontstaan door teams die niet opnieuw zijn ingeschreven.

 

Voor bovenstaande teams wordt een Wildcard Playoff georganiseerd, een competitie dag waarvan de datum door de competitieleiding wordt bepaald.

 

De volgende regels worden hierbij in acht genomen:

 

 • Nieuwe teams hebben vooraf aangegeven (tijdens de inschrijving voor het nieuwe seizoen) voor welke divisie zij een plek claimen, dit kan na inschrijving niet meer gewijzigd worden.
 • Gezien het onbekend aantal deelnemers voor een bepaalde plek wordt het totale toernooi gespeeld volgens het “Knock-out Systeem”.
 • Voorafgaande volgt een blinde loting
 • Het toernooi wordt gespeeld volgens het “poule” systeem
 • Het speltype is 4 x single 501 best of 5 en 1 x team 1001 (de wedstrijd staakt indien een van de teams reeds 3 punten heeft behaald)
 • De “vrij’ gekomen plaatsen worden gevuld met de winnaar en vervolgens aangevuld met respectievelijk de runner-up, 3e plaats, etc.
 • Als een nieuw team geen “vrije” plaats kan claimen worden zij ten allertijden ingeschreven in de laagste divisie.

 

Extra toelichting:

Dit betekent voor de wedstrijdleiding veel extra werk en is het zaak dat zij op tijd laten weten wanneer de wildcard play-offs zouden zijn. Doorstroming blijft bestaan zodra er geen teams zijn die zich aangemeld hebben voor de wildcard play-offs.

 

Speelschema:

Het speelschema is terug te vinden in de map, maar je kan deze ook per poule downloaden van de website van de TDV. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om het speelschema per team te integreren in je outlook/mobiel. Dit kan d.m.v. een Ical bestand die je kan downloaden vanaf je eigen teampagina op de website van de TDV. Deze wordt niet ge-update wanneer een wedstrijd wordt uitgesteld later in het seizoen!

 

Extra informatie:

 • 1e competitie helft moet alles uiterlijk zondag 10 januari 2021 gespeeld en doorgegeven zijn.
 • 2e competitie helft moet alles uiterlijk zondag 23 mei 2021 gespeeld en doorgegeven zijn.
 • De laatste speelweek van het seizoen mag een wedstrijd niet verzet worden, tenzij deze vervroegd wordt.
 • Verzette wedstrijden ook op zondag van oorspronkelijk speelweek doorgeven via Teambeheer. Daarbij indien mogelijk gelijk de nieuwe datum vermelden. Als dit niet kan geef dan aan “Nog niet bekend”.
 • Let op bijzondere speelweken. Je kunt nu al verzetten en hoeft niet tot het laatste moment te wachten: Sinterklaas, week voor carnaval, Pasen en Koningsdag/nacht.

Er zijn diverse inhaalweken ingepland waarin deze ingehaald kunnen worden.

 • De finale dagen (Finaledag beker en Promotie/degradatie en divisie kampioenschappen) worden later via de website bekend gemaakt.