Inschrijving seizoen 19-20

Inschrijving informatie

Het seizoen 2018-2019 zit er al weer op. Dus het wordt tijd om je in te schrijven voor het nieuwe seizoen!
U kunt zich digitaal inschrijven tot en met zondag 30 juni 2019.

Er kan alleen digitaal via Teambeheer wordt ingeschreven!
De betaling geschiedt via iDeal.

Er zijn door Teambeheer video’s gemaakt om alles duidelijk uit te leggen (het kan zijn dat de video’s verouderd zijn):

Ook is het mogelijk voor nieuwe teams om in te schrijven via online teambeheer. Kies dan voor ‘nieuw team‘ ipv in te loggen.
Je inloggegevens worden dan z.s.m. verzonden.

Indien je wil deelnemen aan de recreanten divisie (5e divisie) gelieve te vermelden als opmerking bij de inschrijving!
Indien je wil deelnemen aan de play-offs, gelieve dit te vermelden als opmerking bij de inschrijving. Vermeld hierbij voor welke divisie je wil inschrijven.

Kosten:

– Inschrijfkosten per persoon/lid € 30,-
– Borg voor nieuw team € 22.50

Link direct inschrijven: Online Inschrijven nieuw seizoen 2019 – 2020
Bestaande teams hebben een mail ontvangen met gegevens om in te loggen.

Extra informatie:

Op 25 mei 2018 treedt in de Europese Unie de nieuwe wet op de bescherming van de persoonsgegevens in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wpb).
Hierdoor zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in Teambeheer om hier aan te voldoen.

Overige informatie:

1. Teams die tijdens het seizoen gestopt zijn, zijn hun borg kwijt.
2. Teams die zich niet inschrijven voor het nieuwe seizoen, en niet vroegtijdig gestopt zijn, krijgen het restant van hun borg terug (zelf aanvragen bij de penningmeester via penningmeester@tdvdarts.com).
3. Teams die het afgelopen seizoen geen strafpunten hebben ontvangen en zich voor het nieuwe seizoen inschrijven, blijft de borg staan.
4. Teams die het afgelopen seizoen strafpunten hebben ontvangen, en zich inschrijven voor het nieuwe seizoen, betalen bij inschrijving de ingehouden borg bij! Het bedrag wordt automatisch opgehoogd bij inschrijving via Teambeheer.

Ter verduidelijking: Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams met tenminste 6 spelers.
Er is geen maximum voor het aantal spelers per team!

Wat houden de play-offs in, waar en wanneer worden deze gespeeld:

Locatie: Bet Kolen
Datum: Nog niet bekend (meer informatie volgt zodra de inschrijving is gesloten)

Instroming van teams vanaf seizoen 2018-2019:

4.4.5 Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in beginsel in de laagste divisie maar heeft de mogelijkheid om voor de aanvang van de competitie deel te nemen aan de z.g. “Wildcard play-off” mits dit team voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in 4.4.9.

4.4.9 Een nieuw team kan zich beroepen op de behaalde niveaus van de individuele spelers behaald in het afgelopen competitiejaar .

Dat wil zeggen; indien ten minste 3 van de ingeschreven leden, van het nieuwe team, in het voorafgaande competitiejaar hebben deelgenomen aan de regulaire competitie mogen zij de status claimen van het niveau waarin zij rechtmatig zouden spelen in het komende seizoen.

Deze status voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De speler heeft tenminste de laatste 6 wedstrijden, tot het einde van de competitie, ingeschreven gestaan bij hetzelfde team.
 • De status wordt bepaald door het eindresultaat van het team in de competitie, indien dit team degradeert of promoveert wordt de status gekoppeld aan het niveau waarin het team de komende competitie zou spelen.
 • De speler voldoet aan alle voorwaarden gesteld in paragraaf 4.5 en is niet belast met schorsing of andere tucht maatregelingen.

Bij inschrijving van het team kan het team aangeven te willen deelnemen aan de z.g. “Wildcard play-off”. Het team geeft aan in welke divisie zij zouden willen starten mits het aantal inschrijvingen en/of de competitie indeling dit toe laat.

De hoogte van de divisie (oplopend van 3e – tot eredivisie) waarvoor men zich kan inschrijven wordt bepaald door de hoogste status (niveau) waarin tenminste 3 spelers gelijk zijn.

Als voorbeeld:

 • Een nieuw team met 3 voormalige eredivisie spelers kan aangegeven te willen starten in de eredivisie of een lagere divisie (1st, 2e of 3e).
 • Een nieuw team met 1 voormalige eredivisie speler en 2 voormalige 2e divisie spelers kan aangegeven te willen starten in de 2e divisie (of 3e divisie).

Het laagste niveau van 3 (zelf door het team te bepalen) spelers van het nieuwe team bepaald dus het niveau waarop zij zich kunnen inschrijven en zich daarmee verbinden aan de regels van de z.g. “Wildcard play-off”.

De “Wildcard play-off” wordt hieronder verder beschreven.

Wildcard play-off:

De Wildcard play-off is bedoeld om vrijgekomen posities in een aanstaande competitie te kunnen invullen. Vrijgekomen posities kunnen ontstaan omdat teams met een geclaimde positie zich niet meer inschrijven voor de komende dartcompetitie.

In de Wilcard play-offs spelen 3 stromingen een onderlinge competitie om te bepalen wie de vrijgekomen plek in het komend seizoen kan claimen.

De 3 stromingen zijn:

 1. Teams die in de afgelopen competitie net niet gepromoveerd zijn (de nummers 3 en 4 van de nacompetitie)
 2. Teams die in de afgelopen competitie als nog gedegradeerd zijn (de nummers 3 en 4 van de nacompetitie)
 3. Nieuwe teams die op basis van de positie van haar leden een plek claimen in een divisie (zie paragraaf 4.4.9)

Na de laatste inschrijving voor de nieuwe competitie zal de competitieleider het voorlopige nieuwe speelschema opstellen.

Aan de hand daarvan wordt bepaald welke vrije plaatsen er zijn ontstaan door teams die niet opnieuw zijn ingeschreven.

Voor bovenstaande teams wordt een Wildcard Playoff georganiseerd, een competitie dag waarvan de datum door de competitieleiding wordt bepaald.

De volgende regels worden hierbij in acht genomen:

 • Nieuwe teams hebben vooraf aangegeven (tijdens de inschrijving voor het nieuwe seizoen) voor welke divisie zij een plek claimen, dit kan na inschrijving niet meer gewijzigd worden.
 • Gezien het onbekend aantal deelnemers voor een bepaalde plek wordt het totale toernooi gespeeld volgens het “Knock-out Systeem”.
 • Voorafgaande volgt een blinde loting
 • Het toernooi wordt gespeeld volgens het “poule” systeem
 • Het speltype is 4 x single 501 best of 5 en 1 x team 1001 (de wedstrijd staakt indien een van de teams reeds 3 punten heeft behaald)
 • De “vrij’ gekomen plaatsen worden gevuld met de winnaar en vervolgens aangevuld met respectievelijk de runner-up, 3e plaats, etc.
 • Als een nieuw team geen “vrije” plaats kan claimen worden zij ten allertijden ingeschreven in de laagste divisie.

Extra toelichting:

Dit betekent voor de wedstrijdleiding veel extra werk en is het zaak dat zij op tijd laten weten wanneer de wildcard play-offs zouden zijn. Doorstroming blijft bestaan zodra er geen teams zijn die zich aangemeld hebben voor de wildcard play-offs.

VRAGEN.

Vragen m.b.t. inschrijvingen?
Mail naar inschrijving@tdvdarts.com