Verzetten van een wedstrijd

Let op! Voer pas een verzetting in Teambeheer in, als je daadwerkelijk al contact hebt gehad met de tegenpartij. Hieronder verstaan we persoonlijk telefonisch contact. Dus niet per sms, voicemail, e-mail o.i.d. Het staat namelijk nogal dwingend als er al een uitstel getoond wordt aan het team zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn gesteld. Dit kan een medewerking van het team verminder. Overigens moet je gedurende het proces ook aanvinken dat je contact hebt gehad. Met contact wordt bedoeld dat je ook daadwerkelijk een respons hebt gehad met de tegenpartij. Dus een mail sturen waar geen antwoord op is gekomen, of een telefoon die niet werd opgenomen is géén contact.

Klik in het linkermenu op de link “Uitstellen” onder de menu-groep “Wedstrijden”

uitstellen.png
Je komt vervolgens in het scherm waar alle wedstrijden worden getoond.
Kies de wedstrijd waarvan je de speeldatum wilt verzetten, en klik op de bijbehorende knop [Uitstellen].

uitstel_wedstrijd.png

Je komt vervolgens in het uitstelscherm. Hier dien je een aantal gegevens in te vullen.

uitstelscherm.png

  • : vul hier het team in dat het verzoek heeft gedaan tot verzetting
  • : selecteer de nieuwe speeldatum, indien deze nog niet bepaald is, dan dient u de keuze “Inhaaldatum nog niet bekend” te kiezen
  • : geef hier in het kort de reden aan van verzetting (bijv: 3 zieken en 2 op vakantie)

Vervolgens dien je ook nog het daaronder staande hokje aan te vinken, waarmee je aangeeft contact te hebben gehad met de tegenstander.

Klik vervolgens op de knop [Volgende] om de verzetting verder af te ronden.

Het is dus ook mogelijk dat team A wil verzetten, en dat team B de verzetting in eerste instantie invoert in Teambeheer. Team B zal dan (uiteraard) in het veld team A invullen. Het is dus voor team B niet noodzakelijk om te wachten op initiatief van team A.

Indien de nieuwe speeldatum al bekend is dan zal dit na bevestiging ook direct zichtbaar zijn in het speelschema van uw team.  De wedstrijd zal dan chronologisch herplaatst zijn in de lijst met wedstrijden.

​