Uitnodiging ALV – 17 oktober 2022

Beste T.D.V. leden,

De eerste wedstrijden van het seizoen 2022-2023 zijn inmiddels gespeeld. Alle signalen lijken positief te zijn om er met zijn allen een mooi en volledig seizoen van te maken. Dit betekent ook dat we weer samen kunnen komen.

Samen kunnen komen om onze (uitgestelde) A.L.V. i.v.m. Covid richtlijnen weer op te pakken, cq. in te halen.

Ook bestaat onze vereniging 40 jaar en dit willen we niet on opgemerkt voorbij laten gaan! Hier zullen we tijdens de ALV uitgebreider bij stil staan.

WANNEER                         : MAANDAG 17 OKTOBER 2022

AANVANG                         : 19:30 uur (deur open 19:00 uur)

WAAR                                : Café Bet Kolen, Broekhovenseweg 111 te Tilburg

Er staan diverse punten op de agenda, welke we met jullie willen delen. Waar we met jullie over willen sparren. En in sommige gevallen over willen stemmen om tot verandering en verbetering te komen.

Punten waar we (eventueel) over willen stemmen zijn:

 1. Herkiezing bestuur
 2. Jeugd reglement
 3. Poule indeling / grootte & Speelschema
 4. Ingezonden stukken: Speelformat per divisie

Overige agenda punten:

 1. Samenwerking Nuldarttien en TDV
 2. Ophalen team benodigdheden & Inschrijvingen
 3. Promotie & Degradatie regeling seizoen 2022-2023
 4. Finale dag Divisie kampioenschappen & Beker
 5. Verzetten van wedstrijden & Inhalen van wedstrijden
 6. Jubileum jaar – 40 JAAR TDV
 7. Goeden doelen dartmaster toernooi
 8. Kind- ouder toernooi
 9. ….

AGENDA.

 1. Welkom & Opening
 2. Terugblik
 3. Bestuur
 4. Financiële cijfers
 5. Toekomst
 6. Overige agenda punten
 7. Rond vraag
 8. Einde & Afsluiting

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je je stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen.

Elk lid is gerechtigd maximaal twee volmacht stemmen uit te brengen. Een volmacht dient het volgende te bevatten: van zowel volmachtgever als nemer de naam, lidnummer, eventueel team en/of functie en de
datum van de vergadering en ondertekend te zijn door de volmachtgever. De volmacht verklaringen worden bij binnenkomst in de vergadering aan de voorzitter overhandigd, die voor elke volmacht een
stemkaart verstrekt.

Zijn er vragen en of opmerkingen n.a.v. deze uitnodiging of willen jullie andere punten tijdens de ALV bespreken, dan zien we deze graag per mail tegemoet.

Deze mogen gemaild worden naar voorzitter@tdvdarts.com.

Tot 17 oktober,

Met vriendelijke dart groet,

Willem, Bianca, René & Michael
T.D.V. Bestuur