Archief

Beste captains en uitbaters, Doordat we afgelopen jaren een verstandig beleid op na hebben gehouden zijn we een mooie gezonde vereniging. Een vereniging, wie zich financieel voor de toekomst geen zorgen hoeft te maken. Omdat we dit seizoen niet hebben kunnen darten, hebben we besloten om de betaalde contributie (excl. Team borg) terug te betalen op de rekening waarvan we het hebben mogen ontvangen. We hopen dat iedereen ons spelletje net zo veel mist als dat wij dit doen en net als ons er vanuit gaat dat we volgend seizoen in september weer ‘normaal’ met de competitie van start kunnen gaan. Voor volgend seizoen hebben we besloten dat alle huidige leden, wie zich komend seizoen weer inschrijft voor de nieuwe competitie géén contributie hoeft te betalen. Mocht een team toch besluiten om volgend jaar niet meer mee te doen, krijgen zij als nog hun teamborg terug. We willen alle captains vragen om hun bankgegevens te controleren in Teambeheer zodat we de contributie naar het juiste rekeningnummer kunnen terugstorten. De inloggegevens heb je eerder (2020) via de mail al ontvangen of bij het ophalen van de opstartbenodigdheden (in 2020). Indien je gegevens niet kloppen, graag deze zelf herstellen of aankaarten door een mail te sturen naar bestuur@tdvdarts.com. We zullen vanaf 1 mei overgaan tot terugstorten. Gelieve dus je aanpassingen door te voeren of aan te kaarten vóór 1 mei 2021! Dit kan je controleren door in te loggen in je teamportaal: online.teambeheer.nl. Daarna klik je aan de linkerkant in het menu op “Profiel”. Onderaan staan de Bankgegevens.   Deze mail wordt ook verzonden naar de uitbaters waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Indien de uitbater voor de teams betaald heeft (niet direct via Teambeheer, maar persoonlijk), graag dan contact op te nemen met de uitbater. Laat ons dan weten waar we de contributie naar terug moeten storten. Als de uitbater betaald heeft via Teambeheer is er geen probleem. Met vriendelijke groet, Het bestuur
Lees meer...
Het duurt te lang, We staan hier al een tijdje…… Het zijn onzekere en onduidelijke tijden waar we momenteel in verkeren. Telkens weer de nieuwe hoop dat we snel weer mogen en kunnen gaan darten! En telkens weer worden we teleurgesteld….maar we blijven hopen dat we snel weer het mooiste spel van de wereld kunnen gaan spelen – Ons spelletje Darten! Langzaam aan kunnen we verschillende ideeën en scenario’s voor dit seizoen in de prullenbak gooien. Maar toch blijven we hopen dat we dit seizoen elkaar nog een paar keer kunnen ontmoeten, om samen te gaan darten. Wanneer dit mogelijk is, zullen we dit ook zo snel mogelijk in gang zetten! We hebben verschillende ideeën op de plank liggen, maar nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Contributie: Doordat we afgelopen jaren een verstandig beleid op na hebben gehouden zijn we een mooie gezonde vereniging. Een vereniging, wie zich financieel voor de toekomst geen zorgen hoeft te maken. Ondanks of we dit seizoen nog wel of niet kunnen darten, hebben we besloten om de betaalde contributie (excl. Team borg) terug te betalen op de rekening waarvan we het hebben mogen ontvangen. We hopen dat iedereen ons spelletje net zo veel mist als dat wij dit doen en net als ons er vanuit gaat dat we volgend seizoen in september weer ‘normaal’ met de competitie van start kunnen gaan. Voor volgend seizoen hebben we besloten dat alle huidige leden, wie zich komend seizoen weer inschrijft voor de nieuwe competitie géén contributie hoeft te betalen. Mocht een team toch besluiten om volgend jaar niet meer mee te doen, krijgen zij als nog hun teamborg terug. Bestuur: Afgelopen periode zijn o.a. mijn termijn en het termijn van onze wedstrijdleider Michael verlopen. Aangezien we momenteel geen verantwoorde ALV kunnen houden hebben wij als bestuur het bijzondere besluit genomen om onze termijnen ‘stil’ te verlengen. Van zelfsprekend zullen wij dit op de eerst volgende ALV uitgebreid toelichten. Wanneer er toch leden zijn, wie niet eens zijn met deze beslissing kunnen zij dit kenbaar maken door een mail te sturen naar voorzitter@tdvdarts.com. We blijven hopen! Hopelijk tot snel!
Lees meer...
Op verzoek van de Black Bulls willen wij onderstaande informatie delen. Wij wensen namens het bestuur iedereen, wie Marcel een warm hart toedraagt veel sterkte met dit grote verlies.
Lees meer...
Beste TDV-leden, Voorlopig gaan we nog geen dart activiteiten opstarten! Na het overleg met de NDB en overige lidbonden van afgelopen maandag, hebben wij als bestuur de conclusie moeten nemen dat het voorlopig nog niet verantwoord en of mogelijk is om een dart competitie op te starten. Naast de discussie of het met betrekking tot onze gezondheid en veiligheid mogelijk is om een eerlijke en goede competitie op te kunnen starten, moeten we helaas concluderen dat dit niet mogelijk is. Het Corona beleid van het kabinet staat in het teken van het voorkomen van een landelijke lockdown. Per regio is de situatie verschillend. Daarom wordt momenteel veel overgelaten aan lokale en regionale bestuurders. Elke veiligheidsregio heeft zijn eigen noodverordening en elke gemeente mag zijn regels aanscherpen. Momenteel zien we al verschillen hoe gemeenten omgaan met de anderhalve meter maatregel. Binnen de ene gemeente mogen we binnen een afgebakend gebied wel darten (zoals afgelopen zomer landelijk afgesproken is) en binnen de andere gemeente wordt dit juist weer tegen gehouden. 31 december 2020: We houden de situatie en veranderingen nauwlettend in de gaten. Wanneer het allemaal de goede kant op gaat en het weer mogelijk is om een competitie of iets dergelijks op te starten zullen we dit zeker niet na laten. Voorlopig gaan we er vanuit dat we tot 31 december 2020 nog niet van start kunnen gaan. Contributie: Afhankelijk van hoe dit seizoen zich verder ontwikkeld zullen we ook ten aanzien van de contributie met een gepaste oplossing komen. NDB-bericht: https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4084-ndb-stelt-eigen-competities-uit-en-adviseert-haar-lidorganisaties-hetzelfde-te-doen Wanneer er vragen en of opmerkingen zijn t.a.v. het genomen besluit kun je mailen naar bestuur@tdvdarts.com. Zorg goed voor elkaar en hopelijk tot snel! Met vriendelijke groet, Bestuur TDV
Lees meer...
Beste TDV-leden,  we gaan nog niet darten!   Helaas hebben wij de afgelopen dagen moeten constateren dat het momenteel nog niet verantwoord is, maar ook niet mogelijk is om een gezellige goede competitie van start te laten gaan.   Het kabinet kwam deze week met een sombere boodschap en een dringend advies, want ‘het gaat niet goed’. Naast de boodschap van het kabinet, hebben wij ook meerdere verontrustende telefoontjes van onze leden mogen ontvangen. Wij als bestuur vinden op de eerste plaats de gezondheid en veiligheid van iedereen het belangrijkste. Wanneer wij maandag op diverse locaties gaan starten met onze competitie, is het niet mogelijk om gecontroleerd de gezondheid en veiligheid van onze leden te waarborgen. Ten tweede zijn de richtlijnen deze week zodanig gewijzigd, dat we binnen de meeste locaties niet mogen darten. Bij de handhaving in de horeca wordt het horeca protocol gehandhaafd en niet het sport protocol.   Komende week vindt er een vergadering met alle Nederlandse Dart Bonden plaats. Wij hopen samen met een oplossing te komen, hoe, waar en wanneer we weer verantwoord en veilig kunnen gaan darten.   Voorlopig wordt de start van de competitie uitgesteld. Volgende week komen we met meer informatie.   Zorg goed voor elkaar en hopelijk tot snel.
Lees meer...
Beste captains, Met dit schrijven ontvangen jullie alle benodigde informatie om het nieuwe seizoen van start te gaan. De competitie start op 24 augustus 2020.   Ophaalavonden voor opstartbenodigdheden: Donderdag 13 augustus 2020 Woensdag 19 augustus 2020   Deze ophaalvonden zijn bij Bet Kolen Tilburg tussen 19:30 en 22:00 uur.   Wat zijn deze opstartbenodigdheden: 26x wedstrijdformulieren Speelschema Handleiding Teambeheer Opstartbrief (zoals deze mail) Inlogcodes Teambeheer Eventuele spelerspasjes   Verantwoord darten met Corona maatregelen. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen door de rijksoverheid zijn online te vinden.   De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk, los te laten. Wel blijft het verplicht om je tijdens het darten altijd te houden aan zowel het landelijk sportprotocol als het protocol verantwoord darten.   Wij willen benadrukken dat het coronavirus zeker nog niet verdwenen is. Natuurlijk zijn wij verheugd dat wij onze geliefde dartssport weer kunnen beoefenen, ook in de horeca. De uitzondering op de verplichte 1,5 afstand geldt uitdrukkelijk alleen tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor horecagelegenheden geldt daarnaast dat de sport- en spelactiviteiten in een afgebakend gebied dienen plaats te vinden. Deze versoepeling is geen vrijbrief om de 1,5 meter afstand volledig los te laten. Laten we dus verstandig omgaan met deze geboden ruimte door de overheid en houdt te allen tijde 1,5 meter afstand indien dit mogelijk is. Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om het protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de TDV ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de reguliere dartssituatie.   Voor meer informatie zie de website van de NDB (www.ndbdarts.nl).   Bijzondere resultaten tijdens captainsgame – Eredivisie en 1e divisie. Op de ALV van december 2018 is besloten dat in dit nieuwe seizoen de bijzondere resultaten (180-ers en 100+ finishes)
Lees meer...
Captains, Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd bij sommige poule's omtrent de indeling en speelschema. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd i.v.m. aantal teams per speelgelegenheid en onjuiste promotie en degradatie doorstroming. Het betreft de poule's: 1A, 1B, 2D, 3A, 3B, 3C, 4B en 4C. De informatie op de website en app is bijgewerkt. Vragen kunnen gemaild worden naar de wedstrijdleiding.
Lees meer...
April en Corona is nu al het meest vervelende woord van 2020. Ons leven staat van het ene op andere moment op zijn kop. We hebben al te veel mensen verloren, er vechten er nog steeds te veel mensen voor hun leven en het einde is nog steeds niet inzicht. Hoe onwerkelijk kan het leven zijn. Onze gedachten en ons hart gaan uit naar iedereen die aan het vechten is voor herstel en naar iedereen wie een dierbare heeft verloren. En dan mogen we een keuze maken, hoe we verder gaan met onze Dart competitie. Het mag duidelijk zijn dat geen enkele oplossing ideaal is, maar dat het ook allemaal in schril contrast staat! We hebben alle aspecten goed overwogen en getracht met iedereen zo veel mogelijk rekening te houden.We hebben besloten om de competitie (regulier als beker) per direct te beëindigen. Waarbij we vanuit gaan dat we in september wel weer kunnen beginnen aan een nieuw seizoen. Wat houdt deze beslissing concreet in: Kampioenen Op dit moment was nog een enkel kampioenschap beslist. We hebben dan ook besloten om dit jaar niemand tot kampioen te benoemen. Dit geld zowel voor de competitie, beker als Persoonlijke PK, 180 en finishes. 170 certificaat wordt wel gewoon bij de NDB opgevraagd. Promotie & Degradatie De eindstand halverwege de competitie (winterstop) is bepalend voor de promotie en degradatie komende seizoen. Iedereen heeft dan evenveel wedstrijden gespeeld en een ieder heeft dezelfde tegenstanders gehad. Wie promoveert en wie degradeert: Nr 1 van eerste, tweede en derde promoveren. Bij de vierde divisie promoveren NR 1 en NR 2; Nr 13 en 14 van iedere divisie degradeert. De nacompetitie wedstrijden zijn komen te vervallen. Dit betekent: Nr 11 en 12 van de eredivisie blijven in de eredivisie; Nr 2 1e divisie blijft in de eerste divisie; Nr 11 en 12 eerste divisie blijven in de eerste divisie; Nr 2 van de tweede divisie blijven in de tweede divisie. Wanneer je nu toch net niet gepromoveerd of toch niet gedegradeerd bent, willen we jullie de mogelijkheid geven om bij de nieuwe inschrijvingen aan te geven dat je
Lees meer...
Update: Haas i.v.m. het Corona virus mag de afscheidsdienst niet door gaan. Deze wordt naar een latere datum verzet. De crematie vindt in besloten kring plaats. Vol ongeloof heb ik vanochtend moeten vernemen dat Paul bij ons is weg gehaald. Paul een hele vriendelijke man en gek op het spelletje darten. Al jaren lid van het team Goedgegoid Niksgerakt! Ik ben erg geschrokken van dit nieuws en heb hier geen woorden voor. Ik ken Paul als een gezellige en leuke darter. Altijd vriendelijk!Wij wensen namens het bestuur de familie en dartteam Goedgegoid Niksgerakt heel veel sterkte met dit grote verlies. PAUL R.I.P Willem van der Putten Op verzoek van de familie willen wij onderstaande informatie delen. Wij wensen iedereen, wie Paul een warm hart toedraagt veel sterkte met dit grote verlies.  
Lees meer...
Dartteam Nie shitte nou heeft aangegeven per direct te stoppen met de competitie. De wedstrijdleiding betreurt dit besluit ten zeerste, en zal de uitslagen uit de 2e seizoenshelft van het team verwijderen uit de competitie. Ook de resultaten met betrekking tot het persoonlijk klassement (niet de bijzondere resultaten) worden verwijderd. Hierdoor is divisie 4C teruggebracht tot 12 teams.
Lees meer...